• Home
 • Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Bepalingen

 1. Tijdrace over 5 kilometer, start vanaf spoorbrug met een vliegende start. Oproeien en starten in carrousel volgens het tijdschema.
 2. Wedstrijdleiding: Bouke de Boer (06-10369846) e-mail: remarkable@markregatta.nl  Hoofd van de jury: Bert Verlaan
 3. Inschrijving tot zondag 3 oktober 23.59 uur via het KNRB inschrijfprogramma. Bij inschrijving leeftijden vermelden. Dit geldt ook voor dubbel bootgebruik. Middels e-mail: remarkable@markregatta.nl kan een digitaal inschrijfformulier worden verkregen voor ploegen die niet via het KNRB-systeem kunnen inschrijven. Leden van RV Breda schrijven in via de wedstrijdcommissie.
 4. Inschrijfgeld: skiff € 5,00, twee € 10,00, vier € 20,00, acht € 40,00. Borg rugnummers € 10,00 (contant). Betaling inschrijfgeld voor 6 oktober 9.00 uur op bank NL88 RABO 0192 0726 33 t.n.v. Roeivereniging Breda te Breda o.v.v. reMARKable, naam vereniging en aantal ploegen.
 5. Loting: 6 oktober om 20.00 uur, bij Roeivereniging Breda
 6. Aanvangstijden tussen 10.00 en 16.00 uur. Er is geen scheepvaartstremming, er dient dus rekening te worden gehouden met eventuele scheepvaart op het wedstrijdtraject.
 7. Toevoegen van extra nummers is mogelijk i.o.m. wedstrijdleiding.

Reglement

 1. De wedstrijd wordt verroeid onder de desbetreffende bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden als ook het H.R. en U.R. van de KNRB en de bijzondere bepalingen van de Markregatta. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u akkoord met het wedstrijdreglement. Daarnaast is, speciaal in het verkeer met niet-wedstrijd-deelnemers, het Vaarreglement van kracht. Nog eens extra wordt vermeld dat boten die niet aan de veiligheidseisen voldoen, artikel 12 en 13 U.R., niet tot de wedstrijd worden toegelaten.
 2. Inschrijving vindt voor Nederlandse ploegen plaats via het KNRB-inschrijfsysteem, voor de aangegeven datum onder de bepalingen. Buitenlandse ploegen kunnen een inschrijfformulier opvragen via de website van RV Breda en deze via e-mail terugzenden. Bij inschrijving dienen de leeftijden van de deelnemers per ploeg vermeld te worden.
 3. Inschrijfgelden zie bepalingen.
 4. Dubbel bootgebruik is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding. Dubbele inschrijving is niet mogelijk. Vanwege de beoogde beperkte verblijfduur van roeiers op het verenigingsterrein, kan iedere roeier maar één keer starten.
 5. De wedstrijdleiding kan besluiten op verzoek categorieën toe te voegen.
 6. De wedstrijd behelst een tijdrace over 5 kilometer, met een vliegende start. De uitslag wordt bepaald op basis van handicapfactoren. De gebruikte handicapfactoren zijn te vinden op https://de-maas.nl/correctiefactoren/bestanden/handicapfactoren.html
 7. De startvolgorde wordt door loting bepaald en gepubliceerd op remarkable.markregatta.nl
 8. Protesten dienen kenbaar gemaakt te worden door hand opsteken bij het passeren van de finish. Het protest dient binnen 30 minuten na het passeren van de finish van de ploeg schriftelijk bij de wedstrijdleiding te worden ingediend.
 9. De officiële uitslag wordt na afloop van de wedstrijd door de jury vastgesteld.
 10. Er wordt één overall winnaar bepaald op basis van de correctiefactoren. Er is geen prijsuitreiking na de wedstrijd. De prijs wordt naar de roeivereniging van de winnaar verstuurd.
 11. Iedere deelnemer is uit goed zeemanschap verplicht ploegen in nood te helpen.
 12. In overleg zijn leenboten (beperkt) beschikbaar, meld dit dan bij de opmerkingen van de inschrijving.